Menu Close

Категория: Сънливо шофиране

Сънливо шофиране

Управлението на моторно превозно средство, когато е сънливо, е известно като сънливо шофиране и може да засегне всеки, който седне зад волана. Сънливото шофиране значително…