Menu Close

Category: Училище и сън

Училище и сън

Получаването на достатъчно почивка е важно за всички ученици от детските градини до колегите. Ранното време за събуждане, графиците за дневни курсове, изискванията за домашна…