Menu Close

Категория: sleep-hypnosis

Хипноза на съня

Поради начина, по който е изобразен в популярната култура, хипнозата обикновено се разбира погрешно. В резултат на това често се пренебрегва или отстъпва като потенциално…